lunes, 27 de enero de 2014

PLATAFORMA DE VECIÑOS EN DEFENSA DO TRANSPORTE PÚBLICO DE TEO

Ola a todos,

Hai algo máis dun ano, un grupo de veciños do concello, constituimos unha plataforma veciñal para esixir á Administración Autonómica unha mellora do moi deficiente servizo de transporte do corredor de Cacheiras.

En Xaneiro de 2013 presentamos unha instancia administrativa no rexistro da Dirección Xeral de Mobilidade, respaldada pola sinatura de case 2.000 veciños e comerciantes do concello, na que se pedía unha prestación de servizo con frecuencias de media hora dende Pontevea ata Santiago, os días laborais e unha hora os festivos. Tamén pediamos unha ampliación de horarios, dende as 7,30 h ata as 10,30 h os laborais e de 8,00 h a 22,00 h os festivos, ademáis do cumprimento das normas sobre accesibilidade na flota de autobuses, para que todos os veciños podan facer uso do transporte.

Dende entón, mantivemos dúas xuntanzas coa DXM, ás que asistíu unha comisión composta por representantes dos veciños, comerciantes, tecido asociativo e voceiros de tódalas formación políticas con presenza na Corporación municipal, das que obtivemos un respaldo unánime.

Tras os estudos e análises pertinentes á Xunta comprometéuse a dar solución en brevidade ó problema, diso fai 7 meses. Neste tempo, ademáis de non resolver e non respostar, rompeu unilateralmente un convenio sobre transporte metropolitano vixente dende 2010, no que se recollían melloras aprobadas para os concellos da Área de Santiago, entre os que está o noso.

Por esa razón, e vista a falla de vontade da Xunta, por resolver o problema, puxemos en marcha unha nova campaña de presión.

Solicitamos a todos veciños, comerciantes e asociacións que participen e difundan o contido da nosa iniciativa, explicada no sitio web teobus.com, no que pedimos que TODOS envíen un email ó enderezo da DXM esixindo a resolución do procedemento aberto pola plataforma hai un ano.

Dende que empezóu a campaña, xa se teñen enviado varios centos de correos electrónicos, pero precisamos todos os que podamos conseguir.

Todos gañaremos si mellora este servizo, usuarios e non usuarios. Un concello illado esmorece. As perspectivas de negocio mellorarían, o censo se incrementaría e con él os servizos e a calidade de vida de todos os veciños.

Moitas grazas por participar e dar difusión. Grazas por implicarvos no interese de todos.

Un cordial saúdo.
Conchi García

Plataforma de Veciños en Defensa do Transporte Público de Teo
Creative Commons License
Este trabajo está licenciado bajo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License
.